ACTIVITATI SI OBIECTIVE IN 2011

1. Modelarea variabilitatii functionale si structurale in arhitectura familiilor de produse.

1.1. Modelarea variabilitatii functionale pentru arhitectura familiilor de produse din domenii ale sistemelor embedded
1.2. Modelarea variabilitatii structurale
1.3. Modelarea variabilitatii de comportament
1.4. Specificarea instrumentelor suport de modelare

2. Modelarea bazata pe ontologii a variabilitatii caracteristicilor de calitate.

2.1. Definirea ontologiilor pentru caracteristicile de calitate
2.2. Realizarea unui model de variabilitate a calitatii
2.2. Identificarea sau extinderea unui instrument suport pentru modelare

3. Realizarea unui mediu integrat de modelare a variabilitatii functionale, structurale si de calitate a arhitecturii sistemelor orientate pe servicii.

3.1. Integrarea modelelor utilizate in modelarea functionala a familiilor de produse specifice sistemelor embedded
3.2. Integrarea modelelor utilizate in modelarea caracteristicilor de calitate a familiilor de produse specifice sistemelor embedded
3.3. Integrarea instrumentelor suport de modelare


PLANUL PROIECTULUI 2010

Obiectiv 1. Transformarea bazata pe calitate a modelelor arhitecturilor software

I. 1.1. Studierea tehnicilor de transformare a modelelor arhitecturilor software
I. 1.2. Elaborarea unei tehnici de transformare automata calitativa a modelelor

Obiectiv 2. Elaborarea unui instrument software pentru transformari calitative automate ale arhitecturilor software

II. 2.1. Evaluarea instrumentelor CASE de modelare a arhitecturilor in contextul dezvoltarii software bazate pe modele
II. 2.2. Proiectarea si implementarea extensiilor necesare instrumentelor CASE de modelare pentru efectuarea automata a transformarilor calitative ale modelelor


PLANUL DE REALIZARE A PROIECTULUI PENTRU ANUL 2009

Etapa Intermediara: Termen 10 septembrie 2009

Obiectiv 1. Stadiul actual al metodelor de modelare a arhitecturilor software orientate pe servicii

1.1. Inventarierea metodelor existente de modelare a arhitecturilor software orientate pe servicii
1.2 Definirea unui cadru de comparare a metodelor
1.3. Identificarea mediilor integrate de modelare
1.4. Analiza reprezentarilor arhitecturilor

Obiectiv 2. Stadiul actual al metodelor de analiza a arhitecturilor software in domenii ale sistemelor embedded

2.1. Identificarea caracteristicilor de calitate si clasificari ale acestora in domenii ale sistemelor embedded
2.2. Identificarea tehnicilor si metodelor actuale de analiza la nivel architectural a caracteristicilor de calitate in domeniul ingineriei serviciilor
2.3. Clasificari si evaluari ale instrumentelor software suport utilizate

Etapa Finala: Termen 15 decembrie 2009

Obiectiv 1. Analiza cerintelor specifice serviciilor din domenii ale sistemelor embedded

1.1. Clasificari si prioritati ale caracteristicilor functionale si de calitate ale serviciilor
1.2. Inventarierea standardelor aplicabile diverselor domenii ale sistemelor embedded
1.3. Stiluri arhitecturale si design patterns existente in domenii ale sistemelor embedded

Obiectiv 2. Elaborarea modelului arhitecturii de referinta pentru o platforma de servicii comune domeniilor sistemelor embedded

2.1. Analiza modelelor arhitecturilor de referinta existente
2.2. Stabilirea unei descrieri a arhitecturii de referinta
2.3. Elaborarea modelului arhitecturii software pentru satisfacerea cerintelor functionale si de calitate ale platformei comune de servicii ale mai multor domenii
2.4. Definirea unor principii de utilizare a arhitecturii de referinta in dezvoltarea aplicatiilor din diverse domenii ale sistemelor embedded